لیست کامل مدیریت و برنامه ریزی پروژه

نیلوفر احمدی
استراتژی
fateme yousefinejad
آموزش
عمادالدین صائبی
مشاور و مدیر
علیرضا فریدونی
برنامه ریزی و کنترل پروژه
fateme yousefinejad
ايجاد و راه اندازي سيستم مديريت پروژه
منصور عالمی
مدیریت
محمدرضا شهرستانی
تحلیلگر سازمان
شهرام نخعی
مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
محمد روحانی نژاد
مدیریت پروژه
مهندس بهداد
برنامه ریزی و کنترل پروژه
مسعود بیگی
مدیریت پروژه Agile
موسی سلطانی
مدیر پروژه
حسن بندبنی
مدیریت پروژه
بهدین واحدی نوری
برنامه ریزی و کنترل پروژه
سید علیرضا متولیان
مدیریت پروژه
حامد جعفری
کنترل پروژه
حسین ابریشمی
کنترل پروژه
پروانه حیدری
مدیریت پروژه
سهیل عزیزی
مشاور در زمینه راه اندازی سیستم مدیریت و کنترل پرو...
سید مهدی مصطفوی
مدیریت پروژه(Primavera P6، MSP، PMBOK، Project Ser...
علیرضا حضرتی
مدیریت پروژه
hasan fasaei
برنامه ریزی و مدیریت پروژه
fereshte joudaki
برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهسا غفوریان
برنامه ریزی وکنترل پروژه