لوگوی ما

از آنجایی که تقریباً همه کارها در داخل تیم ما انجام شد شکل گیری لوگوی سایت نیز از این قاعده مستثنی نبود کمی ذوق لازم داشت و کمی خلاقیت برای طراحی لوگویی که هم زیبا باشد و هم ساده که براحتی در ذهن مخاطب نقش ببندد و ماندگار شود. و نتیجه اش شد لوگوی زیر:

رنگ بنفش را هم انتخاب کردیم چون نشان از کمال طلبی و آرمان گرایی است. البته سعی می کنیم مکعب بنفش عبارت (ema) پای ثابت لوگوی سایر محصولات مان نیز باشد تا هم برند سازی کرده باشیم و قبل از اینکه محصولات مان را معرفی کنیم برندمان را معرفی کرده باشیم و هم تأکید کرده باشیم نه تنها skillema بلکه سایر محصولاتی که در حال طرح ریزی و توسعه آنها هستیم چه در طراحی و اجراء و چه در نحوه کارکرد با منیّت و فردیت بیگانه بوده و در قالب ارتباطات گسترده و در یک کلمه "ما" ظهور پیدا خواهند کرد.