skillema چیست ؟

Skillema یک شبکه اجتماعی تخصصی برای کاربران فارسی زبان، خصوصاً ایرانیان است. شبکه اجتماعی که کاربران فارسی زبان می توانند در آن خود و هنر و مهارتهایشان را به دیگران معرفی کنند از آن کسب در آمد کنند یا آنها را توسعه بدهند. در طراحی و اجرای این شبکه چند نیاز اساسی مدنظر قرار گرفت. اول اینکه امروزه حضور در فضای مجازی و دارا بودن صفحات مجازی برای رونق کسب و کار کسانی که دارای مهارت یا مهارت های مشخصی بوده و بواسطه مهارت هایشان در دنیای تجارت فعالیت می کنند امری مهم و ضروری است. از طرفی به عنوان دلیل دوم عموم صاحبان مهارت و کسب و کار علاقه مندند تا در قالب یک سیستم یکپارچه وضعیت خود را در مقایسه با سایر رقبایشان ارزیابی نموده و متعاقباً جایگاه خود را نسبت به سایرین ارتقاء دهند. که این امر نیز نیازمند توسعه مدل های ارزیابی و بستر ارتقاء مهارت های کسب و کار کاربران است. لذا برمبنای دو نیاز اساسی فوق بستری مناسب که پاسخگوی نیاز های فوق برای صاحبان فن و مهارت های کسب و کار باشد را در قالب فضای مجازی تحت عنوان Skillema ایجاد شد.