تیم ما

تیم ما مجموعه ای از جوان های دانش آموخته همین مرز و بوم است. اینکه چطور و چرا تک تک اعضای تیم یه روزی یک جا سر راه هم قرار گرفتیم و آشنا شدیم را مشیّت و حکمت الهی می دونیم حکمتی که باعث شد در تیم مان افرادی داشته باشیم علاقه مند، خود انگیخته، با احساس و الهام بخش. افرادی که علی رغم توانمندی های خاص تک تک شان خوب می دانند چطور با هم کار کنند. حداقل تا اینجای کار از حصول یک دستاورد ارزشمند مطمئنیم. همین دوستان خوب تیم skillema.