The Sky Over Your Head Is Beautiful
See Further With
Skillema

به اسکیل ما می پیوندم

در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

مقالات و هزاران حرف ناگفته درباره مهارت و حرفه تان را در اسکیل ما به صورت رایگان منتشر کنید

انتشار مقاله

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

در حال بارگذاری

Reihan B.Adabi
جمعه 15 بهمن 1395

سه چیزی که باید درباره بازاریابی برهم زننده (Disruptive Marketing) بدانید

امروزه 75 درصد از زمان صرف شده بر روی صفحات نمایش با استفاده از وسایلی است که به اینترنت متصل هستند. این امر سبب شده است که استراتژی های دیجیتال نقش محوری در برنامه های بازاریابی پیدا کند. اما تلاش...