The Sky Over Your Head Is Beautiful
See Further With
Skillema

به اسکیل ما می پیوندم

در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

مقالات و هزاران حرف ناگفته درباره مهارت و حرفه تان را در اسکیل ما به صورت رایگان منتشر کنید

انتشار مقاله

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

در حال بارگذاری

فاطمه سرخیل
یکشنبه 26 دی 1395

اقتصاد تقاضامحور در حال ایجاد انقلابی در چهرۀ کسب‌وکارها است

اگر تصور می‌کنید که اقتصاد تقاضامحور در سال 2016 گسترده بود، حال باید منتظر شوید و ببینید که در سال 2017 چه رخ خواهد داد. اقتصاد تقاضامحور با سرعتی نجومی درحال رشد است و تأثیرات شگرف این گسترش را تقری...