The Sky Over Your Head Is Beautiful
See Further With
Skillema

به اسکیل ما می پیوندم

در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

مقالات و هزاران حرف ناگفته درباره مهارت و حرفه تان را در اسکیل ما به صورت رایگان منتشر کنید

انتشار مقاله

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

در حال بارگذاری

از کار در مزرعه تا امپراطوری آمازون : داستان موفقیت جف بزوز موسس آمازون

امروز کمتر کسی است که با دو مقوله کتاب و اینترنت سرو کار داشته باشد اما با امپراطوری آمازون و جف بزوز موسس میلیاردر آن آشنا نباشد. جف بزوز این روزها با رشد و توسعه بی نظیر آمازون نشان داده بدجوری به...