The Sky Over Your Head Is Beautiful
See Further With
Skillema

به اسکیل ما می پیوندم

در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

مقالات و هزاران حرف ناگفته درباره مهارت و حرفه تان را در اسکیل ما به صورت رایگان منتشر کنید

انتشار مقاله

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

در حال بارگذاری

محمد روحانی نژاد
یکشنبه 10 امرداد 1395

شما به عنوان یک کارفرما کارتان را به علی واگذار می کنید یا حسن؟

خودتان را جای کارفرمایی بگذارید که قرار است در اسکیل ما بدنبال یک متخصص سئو باشید. علی و حسن هر دو در زمینه سئو فعالیت می کنند از قضا مهارت شان را با عنوان "بهینه سازی و سئو وب سایت شما"  در اسک...