The Sky Over Your Head Is Beautiful
See Further With
Skillema

به اسکیل ما می پیوندم

در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

مقالات و هزاران حرف ناگفته درباره مهارت و حرفه تان را در اسکیل ما به صورت رایگان منتشر کنید

انتشار مقاله

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

در حال بارگذاری

محمدرضا هدایتی
جمعه 25 تیر 1395

10نصیحت برای مالکان کسب و کارهای نوپا در ابتدای کارشان

داشتن کسب و کار شخصی آرزوی هر فردی می تواند باشد اما تنها آرزو کردن مهم نیست بلکه باید مسیر درست در این  راه شناسایی نمود. در زیر ده نصیحت برای مالکان کسب و کارهای نوپا ارائه گردیده است با اسکیل...