The Sky Over Your Head Is Beautiful
See Further With
Skillema

به اسکیل ما می پیوندم

در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

مقالات و هزاران حرف ناگفته درباره مهارت و حرفه تان را در اسکیل ما به صورت رایگان منتشر کنید

انتشار مطلب

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

در حال بارگذاری

محمد روحانی نژاد
جمعه 25 تیر 1395

مدیریت زمان در دنیایی با زمان ایزاک نیوتنی یا اینشتینی

در شروع سخن ترجیح می دهم به این پرسش بپردازم که براستی زمان چیست؟ از دیرباز گمانه ها و عقاید متعددی درخصوص ماهیت زمان وجود داشت تا سال 1687 که نیوتن در کتابی مدل ریاضی از زمان و فضا را ارائه کرد. بر...