شرکت بازرسی فنی پارس سامان طوس دارای مدارک بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شرح ذیل:
1- بازرسی فنی اسانسور
2-بازرسی فنی جایگاه های سی ان جی
3- بازرسی انواع جرثقیل و تاورکرین و لیفتراک
4-بازرسی جایگاه های توزیع گاز مایع و مخازن ثابت و حمل گاز مایع
5-بازرسی دیگهای بخار و مخازن تحت فشار
6-بازرسی جوش صنعتی و ساختمانی
7- دارای مجوز اموزش از اداره استاندارد ایران در زمینه مکانیک و فلز شناسی
8-دارای مجوز اموزش جوشکاری از سازمان فنی و حرفه ای کشور


www.parssaman.ir

05138452160
05138451601