به کانتال تلگرام ما بپیوندید با مطالب نوین در حوزه کسب و کار (علی الخصوص مهندسی) #گروه_مهندسی_کسب_و_کار t.me/BusinessEngineeringGroup