به کانتال تلگرام ما بپیوندید

با مطالب نوین در حوزه کسب و کار (علی الخصوص مهندسی)


#گروه_مهندسی_کسب_و_کار
t.me/BusinessEngineeringGroup