✅ استخدام شرکت طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا OTECتولیدکننده توربین‏های گازی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد