شرکت زپتر پرفروش ترین محصول خود را با تخفیف فوق العاده تا 60% به 2000 خانواده ایرانی تقدیم می کند. فرصت را از دست ندهید تخفیف را به صورت اقساطی 3 تا 18 ماه پرداخت کنید ( حتی ماهی 50 هزار تومان ) تلفن جهت هماهنگی و خرید مستیم محصول 0565945 -0912