رضا جعفری ازغندی
people

رضا جعفری ازغندی

طراحی ، تولید، فروش تجهیزات آزمایشگاهی ، آموزشی

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل رضا جعفری ازغندی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل رضا جعفری ازغندی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

طراحی ، تولید، فروش تجهیزات آزمایشگاهی ، آموزشی

طراحی ، تولید، فروش تجهیزات آزمایشگاهی ، آموزشی مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر