حسین حسنی
people

حسین حسنی

CNC - تدریس خصوصی ریاضیات - تدریس خصوصی شیمی

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل حسین حسنی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل حسین حسنی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

CNC

انجام عملیات Machining با دستگاه CNC

تدریس خصوصی ریاضیات

تدریس خصوصی ریاضیات در منزل

تدریس خصوصی شیمی

تدریس خصوصی شیمی در منزل