شهرام  عادلی
people

شهرام عادلی

مدرس و مشاور تکنیک های فروش و خدمات مشتری

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل شهرام عادلی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل شهرام عادلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

مدرس و مشاور تکنیک های فروش و خدمات مشتری

مدرس و مشاور تکنیک های فروش و خدمات مشتری، مدیر وب سایت مدار مشتری دات کام و نویسنده کتاب مشتری دوره گرد