نسرین  امانی
people

نسرین امانی

کارشناس تولید محتوای اسکیل ما

ترجمه - تدریس

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل نسرین امانی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل نسرین امانی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

ترجمه

انجام ترجمه متون از انگلیسی به فارسی و بالعکس

تدریس

تدریس زبان انگلیسی