ارکیده پارسا
people

ارکیده پارسا

محاسبات و طراحی ساختمان-آشنا به زبان انگلیسی

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل ارکیده پارسا را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل ارکیده پارسا

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

محاسبات و طراحی ساختمان-آشنا به زبان انگلیسی

طراح