حمید عسکری

فری لنسر
مهندسی معدن-طراحی سایت وردپرسی-پژوهشگر روش های تصمیم گیری چند متغیره

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل حمید عسکری را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل حمید عسکری

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

واژگان کلیدی مرتبط

پیشنهاد می کنیم این مهارت را نیز بررسی نمایید