به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل Pejman Fathi را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل Pejman Fathi

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

IT

تحلیل شبکه های مجازی،شبکه های مبتنی به مایکروسافت.تحلیل امنیت لایه های ۲،۳،۷ . Symantec end point protection. Backup solution