محمد روحانی نژاد
people

محمد روحانی نژاد

مدیر عامل اسکیل ما

مدیریت پروژه - آموزش بهینه سازی و هوش مصنوعی - انجام مطالعات امکان سنجی طرح و مشاور سرمایه گذاری - مشاوره راه اندازی و تحلیل کسب و کارهای فناورانه - مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری تعمیرات

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل محمد روحانی نژاد را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل محمد روحانی نژاد

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

مدیریت پروژه

طراحی و استقرار سیستم های مدیریت پروژه

آموزش بهینه سازی و هوش مصنوعی

- طراحی و بهینه سازی سیستم های برنامه ریزی و مدیریت تولید، سیستم های فنی و مهندسی - تدریس بهینه سازی و هوش مصنوعی

انجام مطالعات امکان سنجی طرح و مشاور سرمایه گذاری

انجام مطالعات امکان سنجی شامل: 1- آشنایی با طرح و شرکت 2-بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )، 3- مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح، 4-برآورد سرمایه گذاری طرح ، 5-برآورد هزینه های تولید و ار...

مشاوره راه اندازی و تحلیل کسب و کارهای فناورانه

ارائه مشاوره راه اندازی و آنالیز کسب و کارهای فناورانه، ارزش گذاری استارتاپ ها، طراحی BP

مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری تعمیرات

تجربه 6 سال مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های فضایی