نادر گیویان پور
people

نادر گیویان پور

برنامه ریزی و کارآفرینی

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل نادر گیویان پور را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل نادر گیویان پور

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

برنامه ریزی و کارآفرینی

بررسی و ارزیابی توانمندی ها و پتناسیل ها برای ایجاد حرکت نو در فرایند فعالیت های فردی و اجتماعی