رضا جمشیدوند
people

رضا جمشیدوند

دکتری مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب |

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل رضا جمشیدوند را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل رضا جمشیدوند

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی