جعفر ارجمند
people

جعفر ارجمند

مدیر و مشاور منابع انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی |

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل جعفر ارجمند را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل جعفر ارجمند

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی