ابراهیم بسطامی بندپی
people

ابراهیم بسطامی بندپی

سرپرست فارم مرغ مادر تخمگذار

کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی |

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل ابراهیم بسطامی بندپی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل ابراهیم بسطامی بندپی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی