طیبه قیدر
people

طیبه قیدر

تحلیل گر کسب و کار

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی | تحلیل گر کسب و کار

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل طیبه قیدر را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل طیبه قیدر

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

تحلیل گر کسب و کار

طراحی برنامه بازار، استراتژی و مالی کسب و کار. طراحی فرآیندهای کسب و کار.