علی اشراقی
people

علی اشراقی

کارشناس مخابرات

کارشناسی برق دانشگاه امام خمینی قزوین |

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل علی اشراقی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل علی اشراقی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی