امیر گنج خانی
people

امیر گنج خانی

شبکه های کامپیوتری - طراحی وبسایت

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل امیر گنج خانی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل امیر گنج خانی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

شبکه های کامپیوتری

مدیریت بازاریابی و فروش شبکه های کامپیوتری مایکروسافت و سیسکو و سیتریکس

طراحی وبسایت

طراحی وبسایت با php Asp.net