سید پویا حسینی
people

سید پویا حسینی

دانشجوی ارشد مهندسی منابع

کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید باهنر کرمان | طراحی فضای سبزهوشمند، راهنمای تور، مترجم

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل سید پویا حسینی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل سید پویا حسینی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

طراحی فضای سبزهوشمند، راهنمای تور، مترجم

دارای مدرک طراحی فضای سبز از سازمان فنی حرفه، مدرک راهنمای تور از میراث فرهنگی، کارشناس ارشد منابع آب