محمدامین حصیری

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات وب پردازشگران فـــردا
طراحی وب سایت

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل محمدامین حصیری را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل محمدامین حصیری

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

پیشنهاد می کنیم این مهارت را نیز بررسی نمایید