حامد  حاجی محمدی
people

حامد حاجی محمدی

فروشگاه

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تبریز |

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل حامد حاجی محمدی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل حامد حاجی محمدی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی