علی گوران
people

علی گوران

کشت بافت گیاهی - فوتبال

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل علی گوران را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل علی گوران

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

کشت بافت گیاهی

کشت بافت انواع گیاهان باغی

فوتبال

بازیکن حرفه ای فوتبال در پست های دروازبانی و فوروارد!