حمید بلوری
people

حمید بلوری

دکتری عمران - ژئوتکنیک دانشگاه شهید بهشتی |

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل حمید بلوری را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل حمید بلوری

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی