مرتضی سقایی
people

مرتضی سقایی

مدیر فروشگاه

کارشناسی صنایع نساجی دانشگاه یزد |

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل مرتضی سقایی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل مرتضی سقایی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی