هادی هاشمی
people

هادی هاشمی

طراح کسب و کارهای مدرن

کارشناسی کارشناس it دانشگاه خلیج فارس | تولید محتواهای کسب وکار

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل هادی هاشمی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل هادی هاشمی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

تولید محتواهای کسب وکار

هاشمی هستم تولید کننده محتواهای کسب درآمد و موفقت برای اطاعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید فصلی نو www.fasle-no.ir