امید  کریمی
people

امید کریمی

مدرس کسب وکاراینترنتی

کاردانی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه | گروه آموزشی امیدکریمی - دیجیتال مارکتینگ

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل امید کریمی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل امید کریمی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

گروه آموزشی امیدکریمی

مدرس و مدیر گروه اموزشی امیدکریمی

دیجیتال مارکتینگ

مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ