سینا جودی
people

سینا جودی

کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی |

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل سینا جودی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل سینا جودی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی