شرایط عمومی

1. قواعد و قوانین مربوط به عضویت و فعالیت در سایت Skillema (شبکه اجتماعی مهارت های ایرانی) در قالب توافقنامه زیر ارائه می گردد. عضویت در سایت به معنی اطلاع کامل از متن توافقنامه، و اعلام صلاحیت ، اهلیت ، قدرت و اختیار کامل جهت پذیرش شرایط آن می باشد. علاوه بر مفاد زیر، بعنوان یک سایت ایرانی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز بر این سایت حاکم می باشد.
2. Skillema (شبکه اجتماعی مهارت های ایرانی) این حق را دارد که به صلاحدید خود مفاد این توافقنامه را تغییر دهد، این تغییر ممکن است بدون اطلاع قبلی به کاربران صورت پذیرد و تغییرات می تواند در کل توافقنامه و یا حذف و اضافه کردن مفادی به متن آن باشد. هر تغییری در مفاد این توافقنامه بلافاصله از نظر مسئولان سایت لازم الاجرا ست و عذر کاربران در صورت عدم آگاهی آنها از این تغییرات، به هیچ وجه پذیرفته نیست. لذا کاربران می بایست هر چند وقت یکبار مروری بر شرایط و قوانین سایت در این توافقنامه داشته تا از تغییرات احتمالی آن آگاه شوند.
3. کاربران در صورتیکه از مقررات سایت و مقررات جمهوری اسلامی ایران تخطی نمایند، مسئولین سایت می توانند بدون اخطار قبلی پروفایل آنها را مسدود و عضویت آنها را به حالت تعلیق در آورند. Skillema خود را موظف به توضيح علت اين موارد نميداند.