شرایط عضویت

1. از شرایط عضویت و استفاده از امکانات Skillema دارا بودن شرایط سنی بالاتر از 13 سال می‌باشد.
2. استفاده از کلمات مناسب جهت استفاده در نام کاربری پروفایل برای تمامی کاربران در هنگام ثبت نام در سایت ضروری است. چنانچه کاربری از کلمات نامناسب بدین منظور استفاده نماید، بدون اخطار قبلی پروفایل او حذف و دسترسی وی به سایت قطع خواهد شد.
3. استفاده از شماره موبایل یا شماره تلفن ثابت به جای نام یا اسم کاربری در Skillema ممنوع بوده و درصورت مشاهده پروفایل مربوطه حذف خواهد شد.
4. گذاشتن عنوان اسکیلما و اسامی مرتبط با آن چه بصورت فارسی و چه انگلیسی به عنوان نام کاربری ممنوع می باشد و درصورت مشاهده پروفایل مربوطه حذف خواهد شد.
5. گذاشتن عکس های با پوشش نامناسب و مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان عکس پروفایل ممنوع است.
6. استفاده از اسامی غیر واقعی به جای نام یا اسم کاربری و تکمیل اطلاعات پروفایل در Skillema منعی ندارد ولیکن استفاده از نام ، نشان ، آدرس و هر نوع مشخصه دیگری که مربوط به اشخاص مشهور، شرکت ها، موسسات و علامت های ثبت شده تجاری هستند بدون اجازه رسمی آنها ممنوع است.