امید کریمی

مدرس کسب وکاراینترنتی
گروه آموزشی امیدکریمی-دیجیتال مارکتینگ

انتخاب اسم سایت

امید کریمی

گروه آموزشی امیدکریمی

دوستان سلام 
میخاستم یه سایت راه اندازی کنم 
در زمینه فروش فالوئر و فروش ممبر و... 
به نظرشما چه اسمی میتونه 
بخاطر سپاریش راحت باشه 
و ازنظرت شما چه اسمی  پیشنهاد می کنید