پارگی پرده گوش

حسین محمدی

سلام به دوستان و متخصصان گروه

من سوالی داشتم از حضور متخصصان عزیز گروه

من دوستی دارم برای شستشوی گوش به پزشک مراجعه کرده و بر اثر احمال کاری پزشک با سرنگ مخصوص شستشو دچار زخم و اسیب پرده گوش شده که زخم کانال گوش ایشون خونریزی و ترشح داره.پیش پزشک دیگه ای رفته  و درمان رو آغاز کرده.سوالات من:
مشکل جدی براش پیش میاد؟ با توجه به اینکه پزشک دوم گفته که کمی اسیب دیده پرده گوش
در خصوص اون پزشک اول چه اقدامی بکنه؟

با سپاس از همه عزیزان فعال گروه