مهدی مهدوی

آموزش نرم افزار کامفار

کتاب خوب مدیریت پروژه

مهدی مهدوی

آموزش نرم افزار کامفار

از دوستان خواهشمندم کسانی که با کتاب خوبی در حوزه مدیریت پروژه آشنایی دارند که اطلاعات مفیدی از حوزه های مختلف مدیریت پروژه مانند مدیریت زمان، هزینه، محدوده، کیفیت ، منابع انسانی و ... ارائه می دهد معرفی نمایند.