دانش خود را به اشتراک گذاشته و جواب سوال های خود را بیابید

سوال های من جواب های من پیگیری می کنم

تعیین مبداء (نقطه شروع) در نرم افزار waze چطور است؟

سمیه سرخان بیگی زاده

تدریس خصوصی ریاضیات و فیزیک
سلام از دوستان کسی می دونه چطور می تونیم در نرم افزار مسیر یاب ويز Waze نقطه شروع یا مبداء متفاوت از لوکيشني که در آن هستیم را تعیین کنیم. من هر چی گشتم پیدا نکردم. سپاسگزارم