دانش خود را به اشتراک گذاشته و جواب سوال های خود را بیابید

سوال های من جواب های من پیگیری می کنم

typographical error چیست؟

کاربر ناشناس

سلام دوستان 

در یکی از مقالات ام با این ایراد از سوی داوران مواجه شدم که مقاله دارای برخی ایرادات typographical یا typo است. لطفاً راهنمایی کنید منظور دقیقاً چه ایراداتی است؟

سپاسگزارم