در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

PMBOK ( 4th Edition: 2008 )

PMBOK ( 4th Edition: 2008 )

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه های فرآیندهای سازمانی، سیستم های اطلاعاتی، شاخص های کلیدی عملکرد

کنترل پروژه

آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه و دارای سابقه کاری در این حوزه

Ms-Project & PMBOK & Primavera

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت و هماهنگی

با شناخت از نیازها و الزامات یک سازمان و در راستای دست یابی به اهداف،با دانش مدیریت و هماهنگی بین واحدهای سازمانی منتج به اخذ نتایج عالی خواهد بود.

اسانداردهای مدیریت پروژه

آشنایی کامل به استانداردهای PMBOK و Prince2

کنترل پروژه

آموزش نرم افزار ماکروسافت پروژه (MS-Project)

pmbok

اساسنامه مدیریت پروژه از ابتدا تا انتها بر اساس شیوه مدیریت نوین با در نظر گرفتن تمام جزئیات و متغیرهای پروژه

مدیریت پروژه PMBOK

دوره مقدماتی مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

طراحی و استقرار سیستم های مدیریت پروژه