در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

کارآفرینی - حقوق - آموزش - معماری

طرح آموزش اجرا

تحلیل کسب و کار (BA), مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

مدل سازی و تحلیل فرآیندهای سازمانی، تدوین و مدلسازی شاخص های کلیدی عملکرد

مشاوره راه اندازی و تحلیل کسب و کارهای فناورانه

ارائه مشاوره راه اندازی و آنالیز کسب و کارهای فناورانه، ارزش گذاری استارتاپ ها، طراحی BP