در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

داوری مقالات کنفرانس

داوری مقالات و کنفرانس های داخلی در زمینه های: محیط زیست مکانيک بيوسيستم (ماشين‏هاي کشاورزي) و مکانيزاسيون علوم مهندسی مهندسی مکانیک خودرو