در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

برنامه ریزی عملیاتی روابط عمومی

برنامه ریزی موثر در روابط عمومی، یک روش و یک ابزار برای تحقق اهداف با توجه به محدودیت منابع و یک جریان آگاهانه برای پیش بینی هدف است که در قالب یک سلسله اقدامات انجام می گیرد و در صورتی که غیر از این...

مهارت های اصول و فنون مذاکره و ارتباطات

مشاور و مدرس مهارت های اصول و فنون مذاکره و ارتباطات مخاطبان مهارت : مدیران ارشد و میانی شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی - صاحبان کسب و کار - کار آفرینان و فارغ التحصیلانی که تمایل به ورود به عرصه...

مذاکره ، ارتباطات کلامی و غیر کلامی

مشاور و مدرس مهارت های اصول و فنون مذاکره و ارتباطات مخاطبان مهارت : مدیران ارشد و میانی شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی - صاحبان کسب و کار - کار آفرینان و فارغ التحصیلانی که تمایل به ورود به عرصه...